Profesionalnost, strokovnost in zanesljivost osebja omogočata optimalne celostne rešitve ter pravočasno in strokovno izdelavo projektne dokumentacije v skladu z zakonom o graditvi objektov in tehničnimi predpisi ter normativi.

- Arhitektura 
Filozofija skupine temelji na konceptu heterogenosti strokovnjakov različnih področjih. Soočimo se s katerim koli gradbenim projektom (urbanizem, stanovanjske in industrijske stavbe, poslovni prostori, javni prostori, stavbe za šport ter tehnološki objekti).

- Strojne inštalacije 
Na področju strojnih instalacij se ukvarjamo z ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem, klimatizacijo ter vodovodom in kanalizacijo v objektih.

- Nizke gradnje 
Na področju nizkih gradenj se ukvarjamo z javnim vodovodom in kanalizacijo s pripadajočimi tehnološkimi objektih, kot so: črpališča, vodohrani, priprava pitne vode, male čistilne naprave in komunalne čistilne naprave ter z dezinfekcijo pitne in komunalna vode.

- Elektro inštalacije 
Na področju elektro instalacij se ukvarjamo z javno razsvetljavo, nizko napetostnimi, srednje napetostnimi in telekomunikacijskimi vodi ter instalacijami po objektih z možnostjo popolne avtomatizacije (pametna hiša).

- Gradbene konstrukcije 
Na področju gradbenih konstrukcij se ukvarjamo s statiko in armaturo objektov.

O nas

Biro za arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje MT PRO d.o.o. je podjetje v katerem načrtujemo in vodimo najzahtevnejše projekte iz področja infrastrukture, inženirskih objektov, visokih in nizkih gradenj ter drugih zahtevnih objektov.

Kontakti

  • Rejčeva 5A,
    Nova Gorica, Slovenija
  • info@mtpro.si
  • +386 41 654 816

Reference