-       Vodenje projektov

-       Izvedba kompletnih upravnih postopkov za pridobitev gradbenih in upravnih dovoljenj

-       Priprava investicijske dokumentacije

-       Svetovalni inženiring za visoke in nizke gradnje

-       Koordinacija in tehnično svetovanje pri pripravi projektne dokumentacije

-       Svetovanje pri izvedbi investicij

-       Legalizacija objektov

-       Urejanje elaboratov etažne lastnine

-       Pomoč pri izbiri izvajalcev in sklepanju pogodb z izvajalci

-       Pregled ponudb in izdelava analiz

O nas

Biro za arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje MT PRO d.o.o. je podjetje v katerem načrtujemo in vodimo najzahtevnejše projekte iz področja infrastrukture, inženirskih objektov, visokih in nizkih gradenj ter drugih zahtevnih objektov.

Kontakti

  • Rejčeva 5A,
    Nova Gorica, Slovenija
  • info@mtpro.si
  • +386 41 654 816

Reference