Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Energetsko izkaznico potrebuje stavba ali del stavbe v primeru, če se prodaja ali oddaja v nov najem (daljši od enega leta) ter javna stavba s površino večjo od 250 m2. Energetsko izkaznico mora pridobiti prodajalec oziroma najemodajalec stavbe ali dela stavbe.

Obstajata dve vrsti energetske izkaznice:
·         RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA (rEI) se izdela za stanovanjske stavbe, lahko pa tudi za ostale stavbe. Izdela se na podlagi izračunanih energetskih kazalnikov rabe energije stavbe. Stavbe se uvrstijo v razrede glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto ogrevane površine stavbe, pri čemer je razred A1 najboljši in razred G najslabši.
·         MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA (mEI) se izdela za obstoječe nestanovanjske stavbe ali dele stavb na podlagi izmerjene rabe energije. Naročnik mora v tem primeru priskrbeti podatke o rabi energije za zadnja 3 koledarska leta. V kolikor podatkov ni oziroma so ti nezanesljivi in nepopolni, se tudi za poslovne prostore izdela računska energetska izkaznica.

Energetsko izkaznico stavbe na podlagi Energetskega zakona izdela neodvisni strokovnjak (z licenco) na zahtevo stranke. Izda pa jo pooblaščena pravna oseba – izdajatelj, po pooblastilu ministrstva.

Podlaga za izračun je dokumentacija, ki odraža dejansko stanje stavbe. Pri izdelavi EI strokovnjak iz dokumentacije pridobi med drugim tudi dimenzije stavbe, površino sten, sestavo zunanje stene in debeline materialov stene, površino prostorov, površino, lastnosti in orientacijo oken, senčenje objektov, lastnosti ogrevalnih sistemov in drugo.

Podrobnejše informacije o energetskih izkaznicah lahko pridobite na strani ministrstva:
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/

O nas

Biro za arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje MT PRO d.o.o. je podjetje v katerem načrtujemo in vodimo najzahtevnejše projekte iz področja infrastrukture, inženirskih objektov, visokih in nizkih gradenj ter drugih zahtevnih objektov.

Kontakti

  • Rejčeva 5A,
    Nova Gorica, Slovenija
  • info@mtpro.si
  • +386 41 654 816

Reference