Strokovno tehnični in obračunski nadzor
Strokovno nadzorstvo na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje. Usposobljeni odgovorni nadzorniki opravljamo nadzor za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Projektantski nadzor
Sprotni nadzor skladnosti izvedbe gradbenih in instalacijskih del z načrti. Prilagoditev na licu mesta oz. dopolnilno projektiranje rešitev projekta s sprotnim usklajevanjem med projektantom, nadzornikom in investitorjem.

O nas

Biro za arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje MT PRO d.o.o. je podjetje v katerem načrtujemo in vodimo najzahtevnejše projekte iz področja infrastrukture, inženirskih objektov, visokih in nizkih gradenj ter drugih zahtevnih objektov.

Kontakti

  • Rejčeva 5A,
    Nova Gorica, Slovenija
  • info@mtpro.si
  • +386 41 654 816

Reference